Új kari vezetők az egyetemenDékáni kinevezéseket adtak át, elfogadták a 2019/2020. évi képzési programot, valamint a Neumann János Egyetem szolnoki Gazdálkodási Karának a Debreceni Egyetembe történő beolvadásának végrehajtásáról is döntöttek a Szenátus június 20-ai ülésén.A járműipari képzések fejlesztésére érkező állami támogatásról, a kínai érdekeltségű Morgan Star Grouppal kötött stratégiai együttműködési megállapodásról, az egyetem legújabb díszdoktorairól, valamint az oltóanyaggyártó félüzem kialakításának fejleményeiről is beszámolt Szilvássy Zoltán rektor a Debreceni Egyetem Szenátusának június 20-ai ülésén.

Bács Zoltán kancellár kifejtette, hogy kormánydöntés értelmében a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés három nagy projektet jelent.

- Megújul és új épületszárnnyal bővül a Műszaki Kar campusa, amely a jelenlegi gépészmérnöki, mechatronikai képzés mellett a villamosmérnöki képzésnek is otthont ad majd. Mintegy 6 és fél milliárd forint értékben újítjuk fel a természettudományi képzéseket kiszolgáló Kémiai épületet, valamint létrehozunk egy járműipari kutató és oktató laboratóriumot. Ezek mellett a kormány öt éven keresztül támogatja évi 200 millió forinttal a műszaki képzés humánerőforrás-fejlesztését – tájékoztatott Bács Zoltán. A kancellár hozzátette, hogy a közeljövőben további két kormánydöntés is érintheti az egyetemet.

A beszámolókat követően vette át dékáni megbízását a rektortól Bánáti Diána a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Szikora Veronika egyetemi tanár az Állam- és Jogtudományi Kar, Hajdu András egyetemi tanár az Informatikai Kar dékáni feladataira. Bánáti Diána a Táplálkozástudományi Intézet igazgatói feladataira is megbízást kapott. Szilvássy Zoltán köszönő levelet adott át Mihálydeák Tamás egyetemi docens, az Informatikai Kar leköszönő dékánja részére.

A testület tudományos főigazgatói, egyetemi tanári pályázatokat rangsorolt, címzetes egyetemi tanári cím, illetve a Dr. Tankó Béla Emlékdíj, a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-Díj, valamint a Debrceni Egyetem Díszérme adományozásáról döntött.

Az intézmény műszaki képzésfejlesztési és innovációs célkitűzéseivel összhangban több fontos döntést is hozott a Szenátus. A Szervezeti és Működési Szabályzat törzsrészének módosításával létrehozták a műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettesi pozíciót, a Kancellária Ügyrendjének módosítása révén az Innovációs Ökoszisztéma Központ kivált a Kancellária szervezeti egységei közül, és egyetemi szolgáltató szervezeti egységként folytatja működését, a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ szintén kivált a Kancelláriából, és az Innovációs Ökoszisztéma Központba olvad.

A Klinikai Központ Működési Rendjének módosításával létrejött az Onkoradiológiai Klinika, az ÁOK működési rendje alapján az Onkoradiológiai Tanszék, illetve a szenátus döntése szerint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési grémiumok vezetőit a jövőben a Klinikai Központ elnöke nevezi ki.

A testület támogatta a Szerzői jogi szabályzat és publikációs irányelvek, valamint a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma szakmai alapdokumentumának módosítását, illetve megszavazta az orvos- és egészségtudományi képzések és azok szerkezetének szeptember 30. napjáig történő áttekintésére vonatkozó javaslatot. Utóbbi végrehajtásával Tőzsér József egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettest bízta meg a rektor.

Az oktatási ügyek között a Szenátus döntött a 2019/2020. évi képzési program elfogadásáról, támogatta több új képzés – köztük a digitális fogászati technológus alapképzési szak létesítésére, valamint a járműmérnöki alapképzési szak, a villamosmérnöki mesterképzési szak és az alkalmazott muzeológia szakirányú továbbképzési szak - indítására vonatkozó javaslatot.

A szenátorok elfogadták a Debreceni Egyetem részvételével működő gazdasági társaságok 2018. évi működéséről szóló beszámolót. Ismertetőjében a kancellár kifejtette, hogy a 29 vállalatnak összesen 8,2 milliárd forint bevétele volt az előző évben, amelyből 6,2 milliárd forint, azaz bevételek 75%-a a többségi egyetemi tulajdonban lévő cégekhez kapcsolódik, az adózott eredmény összértéke pedig 468 millió forint volt, amelynek 95%-a kapcsolódik a többségi tulajdonú egyetemi vállalatokhoz. 

A Szenátus több új együttműködési megállapodást megkötésére is felhatalmazta az egyetemi vezetést – többek között a Honvédelmi Minisztériummal, az Agrárminisztériummal, valamint a CAE Engineering Kft.-vel és a CAE Healthcare Kft-vel, illetve utólagosan jóváhagyott több korábban megkötött együttműködési megállapodást.

Az egyetem legfőbb döntéshozó testülete támogatta a Neumann János Egyetem szolnoki Gazdálkodási Karának a Debreceni Egyetembe történő beolvadásának végrehajtására vonatkozó javaslatot. A döntés kapcsán Bács Zoltán kancellár elmondta, hogy az új egység nem karként, hanem képzési helyként, Debreceni Egyetem Szolnok Campus néven integrálódik a Debreceni Egyetembe, ahol a tervek szerint a meglévő gazdaságtudományi szakok mellett műszaki és egészségtudományi képzések is indulnak majd.

(unideb.hu)