Újabb nagy változások a debreceni közlekedésbenÚjabb jelentős közlekedési csomópontok alakulhatnak át Debrecenben annak érdekében, hogy csökkenjenek a torlódások a forgalmas kereszteződésekben. A Fidesz-KDNP frakció és Papp László polgármester javaslatait támogatja a kormány. Az alábbiakban az önkormányzat közleményét változtatás nélkül olvashatják.Az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési programjának hármas célja, hogy növelje a szilárd útburkolatú utcák számát, a meglévő utakat folyamatosan korszerűsítse, valamint az, hogy a forgalmas csomópontok áteresztőképességét növelje.  2015 és 2018 között a debreceni városi úthálózat fejlesztésére mindösszesen 9, 121 Mrd forintot fordított Debrecen önkormányzata, amelyet kiegészítenek a Debrecent érintő állami beruházásban megvalósuló útfejlesztési beruházások.

2019-ben lakossági kezdeményezésre 20 utcában épül új út: négy utcában már elkezdődött a munka (Eper, Pajtás, Kertekalja III. ütem, Gyűrű), megkötött szerződéssel rendelkezünk három utcára vonatkozóan (Diófa, utca, Gönczy Pál II, Felsőpércsi II.), további tizenegy utcában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzése folyamatban van (Cimbalom, Kadarcs, Síp, Lant, Dob, Nádsíp, Gohér II. ütem, Csárda III. ütem, Könyvkötő, Jámbor Lajos, Kistelek) és két utcában az útépítési engedélyek beszerzése folyamatban van (Mézeshegy-Pipóhegy, Keresszegi). Erre a feladatra idén 930 millió forintot fordítunk.

Nagyfelületű aszfaltozásra 500 millió forintot költenek 2019-ben, amely forrásból már elkészült a Mester utca korszerűsítése, a Cseresznye utca és a Füredi szervízút, a Napraforgó utca újra aszfaltozása, a Kádár dűlő újabb 500 méteres szakaszának felújítása, valamint a. Folyamatban van az István út 19-33. közötti gyephézagos parkoló kialakítása, további kilenc útszakasz felújítására fog sor kerülni, pl.: Jászai Mari utca, Piroska utca stb.).

A harmadik nagy terület a csomópontok kapacitásbővítő átépítése. Ebben az évben elkészült a Bartók Béla út – Pesti út kereszteződésében az önálló jobbra kanyarodó sáv kiépítése és a Létai út – Vámospércsi út átépítése. Jelenleg is tart a Pallagi út – Nagyerdei körút kereszteződésében egy spirális körforgalom megépítése, valamint közbeszerzési eljárás alatt áll a Szabó Kálmán – Gizella – Galamb – Vécsey kereszteződés átépítése és jelzőlámpás rendszer telepítése.

A nagy forgalmú debreceni csomópontok átépítése a következő időszakban is folytatódik annak érdekében, hogy jelentős terhelést könnyebben és gyorsabban tudják levezetni.

Papp László polgármester és a Fidesz-KDNP frakció a kormánnyal való megállapodása után sikerült újabb jelentős forrást, nagyságrendileg 4 milliárd forint állami támogatást nyerni újabb debreceni csomópontok fejlesztésére. Ezek a csomópontok benne vannak a Kormány 1181/2019. (IV. 4.) Kormányhatározatában, melyben döntött a Magyarország rövid és középtávú infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedéseiről.

A) Előkészítésre és megvalósításra elrendelt beruházások:

1. Nyíl utca – Hadházi út: ebben a csomópontban jelzőlámpás kereszteződés épül, a Bem tér felől egy egyenes és egy egyenes-balra sávval, a Hadházi út felől pedig lámpával irányított balra és jobbra sáv.

2. Füredi út – Bem tér: a Nyíl utca átalakításhoz szorosan kapcsolódva külön jobbra kanyarodó sáv épül a Bem tér felől a Nyíl utca irányába, így marad két egyenes sáv a Simonyi út felé. A Simonyi út felől önálló jobbra kanyarodó sáv épül gyalogos járdasziget kialakításával a Füredi út irányába. 

3. Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca: ebben a csomópontban – főleg a Csigekert és a Szabó Lőrinc irányából működő tele zöld miatt – nagyon nehezen lehet haladni, ezért kulcsfontosságú az átalakítása oly módon, hogy az említett két irányból külön sávon lehessen jobbra, egyenesen és balra közlekedni.

a. a Szabó Lőrinc utca irányából külön jobbra, egyenes és balra kanyarodó sáv

b. a Csigekert utca irányából szintén külön jobbra-balra és egyenes sáv,

c. a Balmazújvárosi út irányából külön jobbra-balra és két egyenes,

d. a Füredi út irányából szintén külön jobbra-balra és két egyenes.

4. Vágóhíd utca – Hajnal utca: ez a másik olyan csomópont, ahol az áteresztőképesség növelése érdekében külön jobbra sávot kell építeni a Vágóhíd felől a Hajnal utca felé.

5. Szoboszlói út – Külsővásártér: kapacitás növelése érdekében sávbővítés a Szoboszlói úton és a Külsővásártéren.

a. a Szoboszlói úton a Volán-telep felől vizsgálatra kerül egy új sáv építése, így lehetővé válna egy olyan új sávkiosztás, amely a belváros felé és kifelé is két önálló sávon engedi a forgalmat.

b. a buszpályaudvar mellett a Külsővásártéren egy új sáv épül, amely lehetővé teszi, hogy külön sávon kanyarodhassanak jobbra, a Széchenyi utca felé a közlekedők, így növelve a csomópont áteresztőképességét.

6. Ótemető utca – Rakovszky utca – Árpád tér: főleg a reggeli és a délutáni időszakban óriási a torlódás az Ótemető utca irányából a Rakovszky utca – Árpád tér irányába. Ezen változtatna a fejlesztés. Az Ótemető utcáról a jobbra, a Rakovszky utcára kanyarodó sáv új, önálló sávba érkezik, így a Rakovszky utcáról a Kassai út irányába két sávon lehet majd kanyarodni. A tervezés során vizsgálandó a csomópont kapcsán a Rakovszky utcán egy jobbra kanyarodó sáv kiépítése az Ótemető utcára.

7. Mikepércsi út – Leiningen utca: a Leiningen utca irányából a belváros felé közlekedőknek nyújt segítséget az önálló jobbra kanyarodó sáv.

8. Böszörményi út – Békessy Béla utca: a Böszörményi úton kialakuló torlódást enyhítheti az, hogy önálló jobbra kanyarodó sáv épül a Böszörményi útról a Békessy Béla utca felé.

9. A Balmazújvárosi úton lévő kétsávos körforgalmat is korszerűsítjük a negyedik forgalmi ág kiépítése mellett.

B) Előkészítésre elrendelt beruházások (engedélyezési tervek elkészítése és építési engedélyek beszerzése)

10. Balmazújvárosi út – Domokos Márton utca (METRO-csomópont): ez a csomópont a bevásárlóközpontok miatt már most is nagyon terhelt, itt is gondot okoz a telezöld a Domokos Márton út és a Kishatár út irányából. A jövőben tovább nőhet a forgalom, mert a távlati terveink szerint a város északi és déli iparterületei közötti itt is közlekedési kapcsolat létesülhet. Az elképzeléseink szerint a balra kanyarodás megszüntetésével nőhet a csomópont áteresztőképessége. A kereskedelmi egységeket megközelítéséhez pedig egy új szakasz épülhet, amely a Domokos Márton utat kötné össze a már meglévő körforgalommal.

11. Ehhez a koncepcióhoz szorosan kapcsolódik az a terv, hogy az északi elkerülő 354-es utat összekötjük a hamarosan megépülő Domokos Márton úttal és a 33-as főúttal. 

12. Hétvezér utca – Vámospércsi út – Budai Nagy Antal utca: vizsgálat alatt áll a Vámospércsi út – Hétvezér utca – Faraktár utca – Budai Nagy Antal kereszteződés átalakítása is annak érdekében, hogy a Hétvezér és a Budai Nagy Antal utcák felől kialakuló torlódást csökkentsük. Ennek egyik megoldása lehet, ha külön jobbra kanyarodó sávok épülnének a csomópont mind a négy ágán.

C) Tanulmányterv elkészítése

13. Böszörményi út – Füredi út: elkezdődik olyan különböző csomóponti geometriák tanulmányterv szintű kidolgozása, amelyek esetében a 33. számú és a 35. számú főutak alárendelés nélküli átvezetései lehetségesek. Jelentős a forgalom ebben a csomópontban: a Füredi úti ágon naponta 28.346 jármű halad át, míg a Böszörményi úti ágon 27.971 jármű.